📍гр. Кюстендил "ул. Яворов 9" ет 3. 📞 Обадете ни се на: +359 886 754 545 🕑 Работно време от Понеделник до Петък - 09:00 - 18:00

Ролята на зъботехническата лаборатория в лечението

Зъботехническа лаборатория

Много от нас просто отиват при зъболекаря с даден проблем, било то смяна на зъб или коронка и дори не се замислят за ролята на зъботехника. В полезрението на пациента дори не влиза съществуването на зъботехниците и съответно не се замислят за тях. В следващите редове ще научите защо ролята на денталната лаборатория е толкова важна и заема голяма част от лечението.

Зъботехниците във времето

Комуникацията между зъболекаря и зъботехника е от особена важност. В миналото това е било едно лице, което съчетавало и двете роли. Сега обаче това са отделни специалисти, които имат основна роля при дълги и продължителни оздравителни процедури.

Преди появата на отделни лаборатории, зъботехниците са били наемани от самите зъболекари. С появата на лаборатории, които наемат такива специалисти и се налагат като зъботехнически, нещата се променят и днес това е една голяма част от стоматологията и като цяло лечението на пациентите.

Каква е ролята на лабораторията в лечението на пациента?

В лабораторията се извършва изработка на зъбни протези, коронки, мостове, различни апарати за коригиране на захапката и други. Зъботехникът има за цел не просто да изработи устройството, което ще помогне в лечението на пациента, но и то да отговаря на естетическите му изисквания.

Задоволителният клиничен резултат е цялостната организация на лечението, комуникацията между зъболекаря и техника и като доволният пациент, чиято усмивка е отново върната.

Напредък в денталната технология

В днешно време от зъботехниците не се очаква просто да правят зъбни протези или коронки. От тях се очаква те изработят изделие, което напълно да пасне на останалите зъби на пациента и той да се чувства добре с това, което носи. Поради тази причина има и много навлезли нови технологии като скенери, принтери и други технически средства, които подобряват работата на зъботехника. От него се очаква и да има добра техническа подготовка, за да може да работи с тези устройства.

Значение на зъботехническата лаборатория

В днешно време изискванията към денталната лаборатория са много по-големи. Записите, снимките и отпечатъците трябва, които се предоставят на техника, трябва да бъдат максимално точни, за да се създаде успешна реставрация. Поради тази причина и зъболекарят трябва да внимателно да избира специалиста, с когото ще работи. Хубаво е лабораторията да бъде в същата клиника, за да може да има максимално проследяване на работата и при нужда да се направят корекции.

Красивата усмивка и правилното разположение на зъбите са основна цел в работата на зъботехниците и зъболекарите, така че не подценявайте специалистът, който изготвя зъбните протези и всички останали медицински изделия в денталната медицина.